Tjenester

Firmaet påtar seg tradisjonelt entreprenørarbeid over hele sørlandet

Vi utfører tradisjonelt entreprenørarbeid over hele Sørlandet, blant annet: 

 • Industritomter
 • Boligtomter
 • Hyttetomter
 • Veibygging 
 • Vann, kloakk og overvann
 • Kabelgrøfter
 • Transport
 • Pigging av fjell
 • Fjellsprengning
 • Sikring av fjell
 • Frostsikring av tunneler
 • Tining av bakke, rør osv
 • Levering av stein/pukk/jord
 • Lette fyllinger (eks: Leca)
 • Landmåling