Åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering

E Gauslå & Sønner AS faller inn under åpenhetsloven og har forankret arbeidet med aktsomhetsvurderinger i selskapets styre. Selskapet kartlegger egen virksomhet, herunder underleverandører og forretningsforbindelser, og vurdere om det er risiko for brudd på anstendig arbeidsforhold og/eller menneskerettigheter generelt.

Dersom du ønsker innsyn i dette arbeidet,
kan du ta kontakt med: Kristian A Carlsen på e-post: kristian@egauslaa.no

E Gauslå & Sønner AS sine etiske retningslinjer for leverandører finner du her:

Årsberetning åpenhetsloven 28.06.2023

Klikk på linken under

Årsberetning åpenhetsloven 28.06.2023

Våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningsforbindelser

Klikk på linken under

Våre etiske retningslinjer